За Нас AQUATON - B

За успешно изпълнение на проекта ние извършваме:

  • - изкопаване на кана.и на правилната дълбочина /мин. 25 см./
  • - разделяне на системата ви,  на няколко зони за поливане в зависимост от водоизточника
  • -  свеждане до минимум на загубите на налягане, и осигуряване на достатъчно налягане и дебит за правилната работа на разпръсквачите
  • - избиране на точните разпръсквачи въз основа на работните им характеристики
  • - комбиниране на разпръсквалите с една и съща поливна норма
  • - Правилно раполагане на разпръсквачите пространствено, за да осигури еднообразност на поливането