Проектиране AQUATON - B

Автоматизираните поливни системи представляват сложна комбинация от тръби, клапани, ел. връзки и разпръсквачи.Ето защо е важно да се разполага с проект на квалифициран проектант. Монтажът на поливната система е препоръчително да се извърши от професионален изпълнител. Ние ви предлагаме професионално проектиране, изграждане и поддръжка на автоматизирани поливни системи.

За успешно изпълнение на проекта ние извършваме:

 

  • - разделяне на системата ви, ако е необходимо, на няколко зони за поливане
  • - изчисления за свеждане до минимум на загубите на налягане, и осигуряване на достатъчно налягане и дебит за правилната работа на разпръсквачите
  • - избиране на точните разпръсквачи въз основа на работните им характеристики
  • - комбиниране на разпръсквачите с една и съща поливна норма
  • - Правилно раполагане на разпръсквачите пространствено, за да осигури еднообразност на поливането
  • - предвиждане за възможно разширения на системата
  • - изкопаване на канали на правилната дълбочина

 

 

Изграждане на автоматизирани поливни системи от Недко Колев: 
Гаранция за ефикасна работа на всяка една напоителна система е монтирането на отделните компоненти от професионалисти.